Marfuri periculoase se intelege acele substante care prin natura lor fizico-chimica pot produce daune personale, mediului inconjurator.
Transportul adr le clasifica in urmatore clase
 • 1. substante explozive;
 • 2. gaze;
  • 2.1 – inflamabile
  • 2.2 – neinflamabile toxice
  • 2.3 – toxice
 • 3. lichide inflamabile;
 • 4 substante;
  • 4.1 solide inflamabile, auto reactive sau explozive desensibilizate
  • 4.2 predispuse la aprindere spontana
  • 4.3 care degaja gaze inflamabile in contact cu apa
 • 5:
  • 5.1 substante comburante (oxidante)
  • 5.2 peroxizi organici
 • 6 Substante;
  • 6.1 toxice
  • 6.2 infectioase
 • 7. materiale radioactive;
 • 8. substante corozive;
 • 9. substante periculoase diverse
 

marfurile periculoase se ambaleaza dupa 3 grupe:

 • Grupa I, pentru substante foarte periculoase;
 • Grupa II, pentru substante mediu periculoase;
 • Grupa III, pentru substante putin periculoase.

marcare a ambalajelor:

 • Cu prefixul UN pentru lichide si solide omologate ONU
 • Cu prefixul RAD/ADR urmat de coduri prevazute in regulile de transport ADR.